НАУКОВО-ДОСЛІДНЕЦЬКА ЛОБОРАТОРІЯ


Науково-дослідна лабораторія електродинамічних досліджень заснована у 1999 році для реалізації інноваційного проекту щодо створення принципово нової безпечної технології утилізації радіоактивних відходів.

Методичною основою цієї роботи стала попередньо обґрунтована авторська гіпотеза про можливість керованої стимуляції природного, але раніше невідомого процесу лавинної концентрації енергії, що самоорганізується, в конденсованій речовині до стану колапсу, при якому можливе глибоке переродження речовини на ядерному рівні.

Перший успішний експеримент, який зафіксував досягнення екстремальної, рекордної щільності речовини та формування мікроскопічного квазіточкового електронно-ядерного колапсу, було проведено 24.02 2000 року на спеціально створеній для цього унікальній лабораторній установці.

З 2000 року було проведено шістнадцять тисяч успішних експериментів з ударного стимулюючого впливу на твердотільну мішень, внаслідок яких спостерігалося специфічне вибухове ураження мішеней та викиди трансформованої штучно синтезованої речовини. <Д>Дані понад п'ятнадцять тисяч аналізів продуктів вибухового ураження мішеней з використанням найсучасніших методик та аналітичного обладнання, а також незалежні дослідження у профільних інститутах НАН України, лабораторіях Росії та США підтвердили їхнє штучне походження.

Отримані результати дозволяють обґрунтовано констатувати наступне:


вперше у світовій практиці створено та апробовано ефективну експериментальну технологію, що забезпечує недоступні раніше умови протікання ядерних реакцій колективного багаточасткового синтезу-розщеплення в конденсованій речовині;
створена експериментальна установка, що ініціює енергетично ефективний та високопродуктивний процес штучного ядерного синтезу речовини;
у продуктах штучного синтезу не виявляються радіоактивні ізотопи;
в експериментах з радіоактивними мішенями достовірно зафіксовано зменшення їхньої активності в результаті повного ядерного переродження частини речовини мішені після високоенергетичного впливу;
у продуктах штучного синтезу виявлено довгоживучі надважкі атоми невідомих хімічних елементів (на кордоні та за межами періодичної таблиці), що синтезуються в кількостях, що на багато порядків перевищують досяжні класичні методи за рахунок незрівнянно великих енергетичних витрат.

Захист прав інтелектуальної власності:


ПАТЕНТ УКРАЇНИ НА ВИНАХОД № 71084 пріоритет від 14.08.2002;

Рішення про видачу патенту на винахід:

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ                                 20.04.2005;
ЄВРОПАТЕНТ                                                   31.08.2006;
КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА            20.10.2006;
АВСТРАЛІЯ                                                       23.11.2006;
ПІВДЕННА КОРЕЯ                                            23.02.2007;
КАНАДА                                                             03.08.2010.