Партнерство


Продовжуючи дослідження у зароджуваних на основі відкритого явища принципово нових наукових наук напрямах - лабораторної астрофізики та фізики колективних синергетичних взаємодій, що зачіпають невідомі раніше механізми та закономірності взаємних перетворень речовини та енергії, Лабораторія розпочала створення ряду унікальних екологічно безпечних дослідно-промислових технологій та виробництв.

До таких технологій з коротким періодом освоєння та швидкою розрахунковою окупністю порівняно помірних капіталовкладень відносяться:

виробництво надпотужних імпульсних квазіточкових джерел світла та рентгенівського випромінювання медичного та технологічного призначення;
синтез та сепарація цінних та малопоширених або не виявлених у природі ізотопів, включаючи довгоживучі та стабільні ізотопи надважких елементів, у кількостях, достатніх для вивчення їх фізичних та хімічних властивостей, апробації у сфері високих технологій, комерційної реалізації;
ліквідація високоактивних, концентрованих радіоактивних відходів шляхом перетворення нестабільних ізотопів ряду елементів, що містяться в цих відходах, в стабільні ізотопи різних елементів, в т.ч. що мають самостійну цінність.
створення експериментальної екологічно безпечної принципово нової енергетичної установки, що не потребує ядерного або органічного палива, і може стати прототипом енергоустановок майбутнього з надзвичайно широким діапазоном можливих значень одиничної потужності і, відповідно, найширшою сферою використання.

Лабораторія готова запропонувати свої послуги, наявну та унікальну експериментальну базу, що розробляється, лабораторіям та інститутам, що проводять фундаментальні наукові дослідження в області:

вивчення властивостей матерії в екстремальному стані;
моделювання астрофізичних процесів, що супроводжуються народженням хімічних елементів та їх ізотопів;
вивчення властивостей надважких елементів.

Лабораторія зацікавлена у взаємовигідній співпраці з організаціями та особами, які можуть сприяти більш інтенсивному освоєнню здобутих нею нових знань для забезпечення збереження та нарощування потенціалу досягнутого пріоритету та найбільш ефективного його використання.