Електрофізичні виміри

Підприємство надає такі види послуг з розробки методик та проведення електрофізичних вимірювань:
проведення вимірювань температури з реєстрацією результатів на комп'ютері (швидкі – тривалість одного циклу вимірювань близько 50мксек, тривалі – безперервно протягом доби, високоточні – з точністю до 2*10^-3град C), зокрема у важкодоступних місцях, що піддаються впливу сильних постійних та імпульсних електромагнітних полів та тисків;
виготовлення термопар (в т.ч. зі своїх матеріалів) довільної довжини, одинарних чи диференціальних, ізольованих керамікою, фторопластової гнучкою ізоляцією, закритого, відкритого типу, або комбінованих. Товщина дроту – від 50мкм (хромель-копель);
калібрування термопар;
вимірювання імпульсного тиску (вибухового типу), в т.ч. у вакуумованих обсягах з реєстрацією на екрані осцилографа в умовах сильних постійних та імпульсних електромагнітних полів;
оперативна перевірка точності вимірювальних приладів за напругою "на місці" із застосуванням термостатованого нормального елемента Х 488 за класом точності 0,001;
реєстрація швидкоплинних електричних процесів за допомогою швидкісних цифрових осцилографів Textronics (1ГГц);
послуги з розробки, проектування та виготовлення електронних схем та систем різного призначення, як аналогових, так і цифрових.

Сучасна апаратура та багаторічний досвід проведення електрофізичних вимірювань – гарантія якісного результату