Перелік послуг

індивідуальний дозиметричний контроль персоналу підприємств, що використовують джерела іонізуючих випромінювань, а також контроль навколишнього середовища в нормальній та аварійній обстановках на основі ДТУ-01М;
одночасне вимірювання сумарної активності нуклідів малих активностей альфа-бета радіометром УМФ-2000 у зразках проб об'єктів довкілля (ґрунту, води), харчових продуктів, фільтрів та сорбентів, а також у пробах, отриманих після селективної радіохімічної екстракції;
вимір спектрів рентгенівського випромінювання різних об'єктів довкілля портативними рентгенівськими спектрометрами Х-123 (USA);
вимірювання спектрів гама випромінювання різних об'єктів довкілля гамма-спектрометром ДГДК-100В-3
рентгенівський флуоресцентний аналіз елементного складу різних твердотільних об'єктів за допомогою портативного рентгенівського спектрометра Х-123 (USA) та мініатюрного рентгенівського випромінювача ECLIPCE-III.